ข้อแนะนำการป้องกัน “ไข้หวัดนก”

  • 1 มีนาคม 2566
ข้อแนะนำการป้องกัน “ไข้หวัดนก”

ข้อแนะนำการป้องกัน “ไข้หวัดนก”

ข้อแนะนำสำหรับ ผู้สัมผัสหรือปรุงประกอบอาหาร

  1. ไม่ใช่มื่อที่หยิบจับไก่ดิบหรือเปื้อน มาจับจมูก ตา และปาก ควรล้างมือบ่อยๆ
  2. หลังจับเนื้อสัตว์ หรือเปลือกไข่ที่มีมูลสัตว์เปื้อน ถ้ามีบาดแผลที่มือ ต้องปกปิดแผลให้มิดชิด และเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร
  3. ควรแยกเขียงสำหรับหั่นเนื้อไก่สด เป็ดสด จากเขียงสำหรับหั่นอาหรที่ปรุงสุกแล้ว

ข้อแนะนำสำหรับ ประชาชน

  1. ควรเลือกเนื้อไก่ และเป็ดสดจากร้านที่มีการรับรองมาตรฐาน หรือร้านค้าประจำ
  2. เลือกซื้อไก่ และเป็ดสดที่ไม่มีลักษณะว่าอาจจะตายด้วยโรคติดเชื้อ เช่ เนื้อมีสีคล้ำ มีจุดเลือดออก
  3. เลือกไข่ที่ฟองดูสดใหม่ ไม่มีมูลไก่หรือเป็ดติดเปื้อนที่เปลือกไข่ และล้างทำความสะอาดก่อนนำมาปรุง
  4. ไก่ เป็ด ควรผ่านการปรุงสุกอย่างทั่วถึงด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาฯขึ้นไป อย่างน้อย 5 นาที เพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรค รวมทังยาฆ่าแมลงตกค้าง

ข้อแนะนำ หากมีอาการไม่สบาย เช่น มีไข้ ปวดศรีษะ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที กรณีทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือมีประวัติสัมผัสซากสัตว์ต้องแจ้งแพทย์ด้วย

#โภชนาการ

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH