พ่อแม่ในฝันแบบไหนได้ใจลูกๆ

  • 1 มีนาคม 2566
พ่อแม่ในฝันแบบไหนได้ใจลูกๆ

พ่อแม่ในฝันแบบไหนได้ใจลูกๆ

  1. ไม่เปรียบเทียบลูกของตัวเองกับลูกของคนอื่น
  2. พูดคุยไม่ใช้อารมณ์หรือคำพูดที่รุนแรง รับฟัง เป็นที่ปรึกษาให้ลูกได้
  3. แสดงความรักเป็นประจำทั้งคำพูด และการกระทำ
  4. ให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเอง แม้จะมีผิดพลาดบ้าง ไม่ควรซ้ำเติมแต่ควรแนะนำแนวทางที่ดีให้กับลูก
  5. ชื่นชมเมื่อลูกทำดี เพื่อสร้างกำลังใจให้ลูก
  6. ส่งเสริมให้ลูกทำในสิ่งที่ชอบ โดยไม่มองเป็นเรื่องไร้สาระ ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น ยิ่งลูกโตขึ้น ยิ่งต้องการการยอมรับจากพ่อแม่มากขึ้น
  7. ใช้เวลากับลูกทำสิ่งที่ลูกชอบ เช่น อดทนฟังเพลงเดียวกับลูกได้โดยไม่วิจารณ์เสีย ๆ หาย ๆ
  8. ยอมรับและขอโทษเมื่อพ่อแม่ทำผิด ทำให้ทุกคนในครอบครัวเรียนรู้เคารพตัวเอง เคารพซึ่งกันและกัน
  9. ติดตามดูแลลูกและให้ความอบอุ่นสม่ำเสมอ จะทำให้วัยรุ่นกล้าที่จะปรึกษาพูดคุยกับพ่อแม่
[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH