กลุ่มเสี่ยงเลี่ยงฝุ่น PM 2.5

  • 27 กุมภาพันธ์ 2566
กลุ่มเสี่ยงเลี่ยงฝุ่น PM 2.5

กลุ่มเสี่ยงเลี่ยงฝุ่น PM2.5

  • หญิงตั้งครรภ์ อวัยวะต่าง ๆ ของทารกในครรภ์กำลังพัฒนาอาจได้รับผลกระทบจากมลพิษที่แม่ได้รับผ่านสายรก
  • เด็กเล็ก ปอดกำลังพัฒนา อัตราการหายใจถี่ ทำให้ได้รับมลพิษมากกว่าผู้ใหญ่ในช่วงเวลาที่เท่ากัน
  • ผู้สูงอายุ ระบบหายใจเสื่อมตามวัย มีโอกาสเกิดโรคต่าง ๆเช่น โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคถุงลมโป่งพอง
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว มีอาการกำเริบ เช่น ผู้ป่วยภูมิแพ้มีอาการจมูกอักเสบผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • ผู้ทำงานกลางแจ้ง ตำรวจจราจร พนักงานกวาดถนน พ่อค้าแม่ค้าริมถนน วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนทำงานนอกอาคาร ได้รับสัมผัสฝุ่นเป็นเวลานาน มีโอกาสเกิดผลกระทบต่อสุขภาพในระยาว

#อนามัยสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH