6 ขั้นต้องรู้ ดูแลตนเองในช่วงที่เมืองเปื้อนฝุ่น PM2.5

 • 27 กุมภาพันธ์ 2566
6 ขั้นต้องรู้ ดูแลตนเองในช่วงที่เมืองเปื้อนฝุ่น PM2.5

6 ขั้นต้องรู้ ดูแลตนเองในช่วงที่เมืองเปื้อนฝุ่น PM2.5

 1. เช็คค่าฝุ่น PM2.5 จาก Appication ดังนี้ Air4Thai AirBKK RGuard หรือ เช็กฝุ่น
 2. ประเมินตนเองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ? ได้แก่
       – เด็กเล็ก
       – ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด
       – ผู้สูงอายุ
       – หญิงตั้งครรภ์
       – ผู้ทำงานกลางแจ้ง เช่น วินมอเตอร์ไซค์
       – พ่อค้าแม่ค้าริมถนน ตำรวจจราจร
 3. ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุขภาพตามระดับ PM2.5
      – สีฟ้า ทำกิจกรรมได้ตามปกติ
      – สีเขียว กลุ่มเสี่ยงหลีกเสี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและเฝ้าระวังตนเอง
      – สีเหลือง หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง กลุ่มเสี่ยงสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
      – สีส้ม ลดหรือจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
      – สีแดง งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
 4. ประเมินอาการและรับคำแนะนำเบื้องต้น
      – 4HealthPM2.5 
      – คลินิกมลพิษออนไลน์
 5. มีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์(แน่นหน้าอก หายใจลำบากเหนื่อยง่าย หายใจมีเสียงหวีด)
 6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมอนามัย 1478 หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

#แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ #อนามัยสิ่งแวดล้อม     

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH