คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติตน เมื่อเผชิญแผ่นดินไหว

  • 21 กุมภาพันธ์ 2566
คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติตน เมื่อเผชิญแผ่นดินไหว

คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเพชิญสถานการณ์แผ่นดินไหว

  1. ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมในการอพยพไปยังจดที่ปลอดภัย
  2. กรณีอาศัยอยู่ภายในบ้าน ให้หมอบลงที่พื้นใต้โครงสร้างอาคารแข็งแรง ป้องกันสิ่งของจากเพดาน หรือจากที่สูงหล่นใส่
  3. หากเปิดแก๊สปรุงประกอบอาหารให้ปิดแก๊สโดยทันที
  4. กรณีอยู่ในอาคารสูง ห้ามใช้ลิฟต์ให้ใช้ทางหนีไพในการอพยพออกจากพื้นที่และอาคารให้มากที่สุด
  5. ออกห่างจากหน้าต่าง และประตูโดยเฉพาะกระจกต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตราย
  6. กรณีอยู่นอกอาคาร ห้ามเข้ามาในตัวอาคารให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ป้ายโฆษณา หรือต้นไม้สูงโดยรอบ
  7. เตรียมของใช้ที่จำเป็น เช่น ไฟฉาย แบตเตอรี่มือถือสำรอง ยารักษาโรค และน้ำดื่ม เป็นต้น

#อนามัยสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH