แจกผลไม้แทนลูกอม

  • 10 พฤศจิกายน 2565
แจกผลไม้แทนลูกอม

แจกผลไม้แทนลูกอม

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของน้ำตาล

     ลูกอม -> จุลินทรีย์ -> กรดทำลายฟัน = ฟันผุ

     ลูกอม ขนมต่างๆ มีปริมาณน้ำตาลมาก และน้ำตาลเป็นสำคัญของเชื้อจุลินทรีย์หลังจากจุลลินทรีย์ใช้น้ำตาลซ้ำไปแล้ว จะเกิดเป็นกรดทำลายฟัน นอกจากน้ำตาลจะทำให้ฟันผุแล้ว ส่งลให้เป็นโรคหัวใจ โรงอ้วน โดนเฉพาะในเด็กที่ไม่ออกกำลังกาย

ข้อแนะนำ

     การกินลูกอม ขนม สามารถกินได้แต่ควรกินพร้อมมื้ออาหาร ไม่กินจุบจิบ หลังกินควรแปรงฟันทุกครั้ง เพื่อลดการสะสทของน้ำตาบในบริเวณซอกฟัน ซึ่งอาจะส่งผลฟ้ฟันผุ

 

#โภชนาการ #ทันตสาธารณสุข

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH