7 เรื่องการกินคุณแม่เพื่อสุขภาพดี

  • 20 ตุลาคม 2565
7 เรื่องการกินคุณแม่เพื่อสุขภาพดี

7 เรื่องการกินคุณแม่เพื่อสุขภาพดี

  1. กินผักใบเขียวให้มากขึ้น
  2. กินผลไม้ เน้นสีแดง สีม่วง
  3. กินธัญพืชไม่ขัดสี
  4. กินโปรตีนจากปลา ไข่ หรือนม
  5. กินถั่วเปลือกแข็งและถั่วเมล็ดแห้ง
  6. เลือกใช้น้ำมันดี
  7. ลดหรือเลี่ยงกินอาหารทอด อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารแปรรูป อาหารหมักดอง

ทำได้ตามที่บอก อายุยืนนานแน่นอน “รักนะ…อยากให้แม่แข็งแรง”

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH