4 ร.คุมเข้มโรค มือ เท้า ปาก

  • 20 ตุลาคม 2565
4 ร.คุมเข้มโรค มือ เท้า ปาก

4 ร.คุมเข้มโรค มือ เท้า ปาก

  • ร รักษาความสะอาด สถานที่บ้าน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เน้นล้างทำความสะอาดสถานที่ห้องน้ำ ห้องส้วม ของใช้ ของเล่น ภาชนะ ที่เด็กใช้ร่วมกัน
  • ร รักษาสุขอนามัย หมั่นล้างมือก่อนและหลังกินอาหาร หลังขับถ่าย ด้วยสบู่และน้ำ รวมทั้งควรจัดเตรียมเครื่องใช้ของเด็กแยกเป็นรายบุคคลไม่ให้ใช้ร่วมกัน
  • ร รู้ทัน สังเกตมีไข้มีจุดหรือผื่นแดงบริเวณมือ เท้า ปาก อาจมีอาการเจ็บปากน้ำลายไหล ตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใสบริเวณรวบ ๆ อักเสบแดง จากนั้นจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น ๆ
  • ร ระวัง อาการไข้สูง หอบเหนื่อย ซึม กล้ามเนื้ออ่อนแรง หากพบเด็กมีอาการดังกล่าวให้รีบพาพบแพทย์ทันที
[แม่และเด็ก]  #แม่และเด็ก

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH