ฟันหนูแข็งแรงได้ด้วยนมแม่

  • 20 ตุลาคม 2565
ฟันหนูแข็งแรงได้ด้วยนมแม่

ฟันหนูแข็งแรงได้ด้วยนมแม่

  1. น้ำนมแม่ มีเกลือแร่สูง ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส มีผลช่วยลดการละลายและเพิ่มการสะสมของแร่ธาตุที่ผิวเคลือบฟัน
  2. โปรตีนในน้ำนมแม่ ช่วยทำหน้าที่ปรับภาวะกรดด่างในช่องปากให้สมดุล จึงช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดฟันผุ
  3. ไขมันในน้ำนม ช่วยเคลือบผิวฟันทำให้ลดการเกาะของแบคทีเรีย
  4. เอนไซม์ในน้ำนม ช่วยลดปฏิกิริยาการสร้างกรดโดยแบคทีเรียที่คราบฟัน
  5. กลไกการดูดนมแม่ ทำให้น้ำนมสัมผัสผิวฟันน้อยกว่าโอกาสเกิดฟันผุจึงน้อยกว่า
  6. ระดับความเป็นกรดด่างในน้ำนมแม่ ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย
  7. ภูมิคุ้มกันในนมแม่ ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของฟันผุ
[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH