อาหารกลางวัน มีคุณภาพกระตุ้นพัฒนาการวัยเรียน

  • 20 ตุลาคม 2565
อาหารกลางวัน มีคุณภาพกระตุ้นพัฒนาการวัยเรียน

อาหารกลางวัน มีคุณภาพกระตุ้นพัฒนาการวัยเรียน

ปริมาณาอาหารที่เหมาะสมกับเด็กวัยเรียน

                                                                          ประเภท ข้าว-แป้ง                        ประเภท เนื้อสัตว์

เด็กระดับอนุบาล(อายุ 3-5 ปี)                                1.5 ทัพพี                                1.5 ช้อนกินข้าว

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3(อายุ 6-8 ปี)                 2 ทัพพี                                    2 ช้อนกินข้าว

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6(อายุ 9-12 ปี)               3 ทัพพี                                    2 ช้อนกินข้าว

               *เด็กวัยเรียนควรได้รับผัก 1 ทัพพี ผลไม้ 1 ส่วน และนมจืด 1 แก้ว เพื่อให้เด็กวัยเรียนเติบโตสมวัย

 

จัดอาหารกลางวัน แบบหมุนเวียน จันทร์-ศุกร์

  • ข้าวและกับข้าว ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/สัปดาห์ และให้ใช้ผักหลากหลาย หลากสี
  • อาหารจานเดียวไม่เกิน 1 ครั้ง/สัปดาห์ มีผลไม้ทุกวัน และไม่ควรมีขนมหวานมากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์
  • กินปลา หรือผลิตภัณฑ์จากปลาอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์
  • ไข่ 2-3 ฟอง/สัปดาห์/คน
  • ตับ เลือด เต้าหู้ ปลาเล็กปลาน้อย ถั่วเมล็ดแห้ง เผือก มัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  • ควรใช้เกลือหรือน้ำปลาเสริมไอโอดีนในการปรุงอาหาร

ควรมีอาหารที่ใช้น้ำมันหรือกะทิ อย่างน้อย 1 อย่างในแต่ละมื้อ และมีเมนูที่ใช้กะทิไม่เกิน 3 ครั้ง/สัปดาห์

 

#วัยเรียนวัยรุ่น #โภชนาการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH