10 แนวทางปฏิบัติ เมื่อผู้สูงวัยแยกกักตัวที่บ้าน

 • 18 ตุลาคม 2565
10 แนวทางปฏิบัติ เมื่อผู้สูงวัยแยกกักตัวที่บ้าน

10 แนวทางปฏิบัติ เมื่อผู้สูงวัยแยกกักตัวที่บ้าน

 1. แยกรับประทานอาหาร และแยกของใช้ส่วนตัว กับผู้อื่นภายในบ้าน
 2. งดออกจากบ้านพักตลอดเวลา
 3. ใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น และทําความสะอาด ด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ
 4. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ต้องพบหรือพูดคุย เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 5. งดให้บุคคลอื่นมาเยี่ยม ขณะแยกกักตัว
 6. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ เป็นประจํา
 7. แยกซักเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ด้วยน้ำอุ่น และผงซักฟอก แล้วตากแดดให้แห้ง
 8. แยกล้างภาชนะบรรจุอาหาร ด้วยนํ้าและน้ำยาล้างจาน
 9. แยกขยะติดเชื้อกับขยะทั่วไป เขียนป้ายก๋ากับชัดเจน
 10. แยกกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วัน นับจากวันที่เริ่มป่วย หรือตรวจพบเชื้อ

ให้ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อหรือญาติคอยสังเกตอาการผู้สูงอายุ โดยวัดอุณหภูมิ และ oxygen saturation ทุกวัน หากมีอาการไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส หายใจหอบเหนื่อย วัดค่าออกซิเจนปลายนิ้วได้น้อยกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต่ำกว่าค่าปกติ เองระดับออกซิเจนที่วัดได้อยู่ที่ 96-100 เปอร์เซ็นต์ ให้รีบโทรติดต่อโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

 

#ผู้สูงอายุ #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH