7 พฤติกรรมไม่ควรทำ ของนักดื่ม เปิดเมืองและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

  • 20 พฤษภาคม 2565
7 พฤติกรรมไม่ควรทำ ของนักดื่ม เปิดเมืองและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

7 พฤติกรรมไม่ควรทำ ของนักดื่ม เปิดเมืองและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

  1. ไม่ดื่มร่วมแก้ว ไม่กินร่วมจาน
  2. ไม่พูดคุย ใกล้ชิดกับคนรู้จัก เลี่ยงการสัมผัส
  3. ไม่ดื่มจนเมา แค่เอาบรรยากาศ
  4. ไม่ตะโกน สวมหน้าตลอกเวลา ถอดเฉพาะเวลาดื่ม
  5. ไม่ดื่มเกินเวลา กลับบ้านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
  6. ไม่ลืมล้างมือ เมื่อใช้ห้องน้ำร่วมกัน
  7. ไม่ดื่มที่ร้าน ให้ดื่มกับสมาชิกที่บ้านแทน

#วัยทำงาน #โภชนาการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH