จัดการน้ำสะอาดในโรงเรียน พร้อมรับเปิดเทอม

  • 20 พฤษภาคม 2565
จัดการน้ำสะอาดในโรงเรียน พร้อมรับเปิดเทอม

จัดการน้ำสะอาดในโรงเรียน พร้อมรับเปิดเทอม

สำรวจ ระบบจัดการน้ำดื่ม ท่อ ตู้กดน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ รวมถึงระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง วางแผนซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุงหรือบำรุงรักษาต่อไป

ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง จุดชำรุด หรือสื่อมสภาพ เปลี่ยนสายไฟฟ้า หรือติดตั้งสายดินของน้ำดื่มเพื่อความปลอดภัย

ทำความสะอาด ตู้กดน้ำดื่ม ควรล้างทำความสะอาดภาชนะและแช่น้ำยาทำความสะอาดภาชนะ และแช่น้ำผสมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค

ตรวจสอบ ความพร้อมของระบบจัดการน้ำสะอาดอีกครั้ง ประเมินคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย งการตรวจหาคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำปะปาด้วยชุด อ 31 หรือทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากผู้ดื่มน้ำ ถัง คลูเลอร์น้ำดื่ม ด้วยชุด อ11

 

#วัยเรียนวัยรุ่น #สุขาภิบาลอาหารและน้ำ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH