แนวปฏิบัติการปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนหรือศูนย์พักคอยการจัดการพื้นที่พักอาศัย (20 กันยายน 2564)

 • 15 มีนาคม 2565
แนวปฏิบัติการปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนหรือศูนย์พักคอยการจัดการพื้นที่พักอาศัย (20 กันยายน 2564)

แนวปฏิบัติการปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนหรือศูนย์พักคอยการจัดการพื้นที่พักอาศัย (20 กันยายน 2564)

การจัดการพื้นที่พักอาศัย

 • ทําความสะอาดบริเวณพื้น ทางเดิน ด้วยนํ้าผงซักฟอก หรือทํายาทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ
 • เช็ดทําความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัส เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ที่จับประตู ด้วยแอลกอฮอล์ 70%
 • สําหรับเตียงไม้ เตียงเหล็ก ให้เช็ดด้วย นํ้ายาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% และนำกลับไปใช้ตามปกติได้
 • สําหรับเตียงกระดาษทิ้งไว้ ประมาณ 3-7 วัน
 • ฆ่าเชื้อโดยการเช็ดด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70%
 • ถอดแยกชิ้นส่วนเก็บรวบรวม และนำไปจุดพักรวม 
 • นำไปกำจัดเป็นขยะทั่วไป หรือ เป็นขยะรีไซเคิล

การจัดการชุมชน

 • เปิดพื้นที่ใช้งานตามปกติ หลังทําความสะอาด แล้วอย่างน้อย 4 วัน
 • ชุมชนเฝ้าระวังการ ติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน
 • รักษามาตรการ DMHTT อย่างต่อไป
 • รณรงค์การฉีดวัคซีน กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
 • ส่งเสริมมาตรการ LIVING WITH COVID และ COVID-FREE SETTING

#อนามัยสิ่งแวดล้อม #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH