แนวปฏิบัติการปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมและด้านอื่น ๆ (20 กันยายน 2564)

 • 15 มีนาคม 2565
แนวปฏิบัติการปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมและด้านอื่น ๆ (20 กันยายน 2564)

แนวปฏิบัติการปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมและด้านอื่น ๆ (20 กันยายน 2564)

 • การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
 • ตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำอุปโภค ให้มีค่าระหว่าง 0.5 – 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ติดต่อกันอย่างน้อย 4 วัน
 • กําจัดอาหาร หรือเศษอาหารที่เหลือทั้งหมดในศูนย์แยกกักตัวในชุมชน หรือศูนย์พักคอย
 • การจัดการมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ 
 • กำจัดมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมดของผู้ป่วย
 • ล้างทําความสะอาดถังขยะ หรือสถานที่รวบรวมขยะด้วย ผงซักฟอก แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด และนำไปตากแดดให้แห้ง
  • การจัดการสิ่งปฏิกูล
   • ทำความสะอาดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้น 0.1% นานอย่างน้อย 10 นาที และทําความสะอาดด้วยน้ำผงซักฟอก หรือน้ำยาทําความสะอาด
   • กรณีส้วมเต็มและต้องสูบสิ่งปฏิกูลไปกําจัด ในระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล ให้เติมสารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลต่อจุลินทรีย์ ในการย่อยสลายสิ่งปฏิกูล เช่น กรดเปอร์อะซิติก โดยน้ำเสียที่ผ่านการบําบัด ก่อนปล่อยทิ้ง ต้องหาการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน
 • การจัดการนํ้าเสีย
 • เติมคลอรีนในน้ำที่ผ่านระบบบําบัดน้ำเสียให้มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือบําบัดด้วยระบบยูวี หรือโอโซน ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 4 วัน หลังปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชน หรือศูนย์พักคอย
 • การจัดการ PPE
 • รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง แว่นตาป้องกันตา ผ้ายางกันเปื้อน สามารถนํากลับมาใช้ซ้ำได้ โดยแช่ในน้ำยา ที่มีส่วนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้น 0.5% นาน 30 นาที แล้วล้างด้วยนํ้าสะอาด และนำไปตากแดดให้แห้ง
 • การจัดการของใช้อื่นๆ
 • ทําความสะอาดอุปกรณ์ เช่น ไม้ถูพื้น พัดลม โคมไฟ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำผงซักฟอก แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด และนําไปตากแดดให้แห้ง
 • ผ้าปูเตียง ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าเปื้อนของผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการผ้าเปื้อน ติดเชื้อด้วยการชักที่น้ำอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 71 องศาเซลเซียส นาน 25 นาที และนําไปตากแดดให้แห้ง

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH