มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ (9 กันยายน 2564)

 • 15 มีนาคม 2565
มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ (9 กันยายน 2564)

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ (9 กันยายน 2564)

ห้างและร้านค้า (COVID Free Environment)

ความสะอาด Clean and Safe

 • ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ทุก 1-2 ชั่วโมง
 • แนะนําให้ใช้ e-payment
 • หมั่นทําความสะอาดสินค้า

เว้นระยะห่าง Distancing

 • มีระบบคิวและจำกัดจํานวนคน เข้าใช้บริการ
 • จำกัดเวลาใช้บริการ ไม่เกิน 2 ชม.
 • ห้ามรวมตัวก้น จุดใดจุดหนึ่ง
 • มีฉากกั้นระหว่าง พนักงาน(แคชเชียร์)และลูกค้า
 • ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างทางเข้า และจุดต่อคิว

การระบายอากาศ Ventilation

 • เปิดประตู หน้าต่างอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง ก่อนเปิด ปิดระบบปรับอากาศ
 • ทำความสะอาด ระบบปรับอากาศทุก 3 เดือน
 • ติดตั้งอุปกรณ์ กรองอากาศเฉพาะที่
 • ให้มีการระบายอากาศที่ดี ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซค์ไม่เกิน 800 ppm
 • มีพัดลมระบายอากาศ ในห้องน้ำตลอดเวลาที่ให้บริการ

บุคลากรและพนักงาน (COVID Free Personnel)

มีภูมิคุ้มกัน (เน้นกิจการเสี่ยง ร้านอาหาร ตัดผม นวด สปา เสริมความงาม ส่วนกิจการอื่นควรมี)

 • ทุกคนฉีด วัคซีนครบโดส 
 • เคยมีประวัติการติดเชื้อโควิดมาก่อนอยู่ในช่วง 1-3 เดือน

 

ไม่พบเชื้อโดยการคัดกรอง

 • คัดกรองความเสี่ยงทุกวันด้วย TST
 • จัดหา ATK ให้พนักงานทำการตรวจทุก 7 วัน(เน้นกิจการเสี่ยง)

UP-DMHTA

 • มีผู้รับผิดชอบค่ากับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ โดยเคร่งครัด
 • งดรวมกลุ่ม ขณะปฏิบัติบาน
 • งดรับประทาน อาหารร่วมกัน
 • งดการทำงานร่วมกัน

ลูกค้าและผู้ใช้บริการ (COVID Free Customer)

 • คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้านด้วย TST หรือ APP อื่นๆ
 • เฉพาะผู้ที่จะเข้านั่งทานในร้านอาหาร หรือใช้บริการกิจการเสี่ยงต้องการฉีดวัคซีนครบโดส หรือเคยมีประวัติการติดเชื้อมาก่อน อยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือ ATK เป็นลบระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
 • มีการกำกับให้ปฏิบัติมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด

#อนามัยสิ่งแวดล้อม #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH