ยกระดับการป้องกันโควิด – 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (ข้อปฏิบัติสำหรับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง)(1 กันยายน 2564)

  • 15 มีนาคม 2565
ยกระดับการป้องกันโควิด – 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (ข้อปฏิบัติสำหรับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง)(1 กันยายน 2564)

ยกระดับการป้องกันโควิด – 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (ข้อปฏิบัติสำหรับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง) (1 กันยายน 2564)

ยกระดับการป้องกันโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คัดกรอกครู ผู้ดูแลด้วย ATK เพื่อลดการติดและแพร่เชื้อในครอบครัว

ข้อปฏิบัติสำหรับ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง

  • เมื่อมารับเด็กกลับบ้าน ไม่ควรแวะตามสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ
  • ให้เด็กอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเมื่อถึงบ้าน
  • เว้นระยะห่างระหว่างกัน จำกัดการเดินทางและไม่ไปในที่มีคนหนาแน่น
  • สวมหน้ากากตลอดเวลา ยกเว้นเฉพาะเวลากินอาหาร
  • หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ
  • ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” ทุกวัน

พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองต้องสังเกตอาการตนเอง หากมีไข้สูงกว่า 37.5 องสาเซลเซียส ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูกหายใจไม่สะดวก อาจะมีปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสียและถ้ามีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วว่าติดเชื้อควรตรวจและคัดกรองตนเองด้วย ATK

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH