ยกระดับการป้องกันโควิด – 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (สำหรับศูนย์เด็กเล็กและผู้ดูแล)(1 กันยายน 2564)

  • 15 มีนาคม 2565
ยกระดับการป้องกันโควิด – 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (สำหรับศูนย์เด็กเล็กและผู้ดูแล)(1 กันยายน 2564)

ยกระดับการป้องกันโควิด – 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (สำหรับศูนย์เด็กเล็กและผู้ดูแล) (1 กันยายน 2564)

ยกระดับการป้องกันโควิด-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คัดกรองครู ผู้ดูแลเด็กด้วย ATK เพื่อลดการติดและแพร่เชื้อในครอบครัว

สำหรับศูนย์เด็กและผู้ดูแล

  • ประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID Plus
  • ทำความสะอาดสถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ จุดสัมผัสต่าง ๆ
  • ยานพาหนะ สะอาด ปลอดภัย กำหนดจุด รับ-ส่ง เข้าออกเฉพาะจุดเท่านั้น
  • ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
  • มีจุดคัดกรอง วัดไข้ จุดล้างมือ ล้างเท้าชัดเจน
  • ด้านครูผู้ดูแลเด็กจะต้องสังเกตอาการของตนเองหรือคนใกล้ชิดอยู่เสมอ
  • สวมหน้ากากอนามัย เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
  • กินอาหารละการนอนต้องเว้นระยะ 1-2 เมตร
  • คัดกรองครูผู้ดูแลเด็กด้วยการตรวจ ATK
[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH