ไปตลาดต้องระวังจุดเสี่ยงจะไหนบ้าง

  • 15 มีนาคม 2565
ไปตลาดต้องระวังจุดเสี่ยงจะไหนบ้าง

ไปตลาดต้องระวังจุดเสี่ยงจะไหนบ้าง

  • ไปตลาด ต้องระวังจุดเสี่ยงโควิด-19 ทุกจุดสัมผัสร่วมกัน เช่น ผัก ผลไม้ หรือสินค้า ที่ต้องผ่านการหยิบจับ เลือกซื้อ หรือภาชนะที่ใช้ชื้อหรือใส่ข้าวของร่วมกัน โดยเฉพาะ ห้องส้วม บริเวณลูกบิดประตู สายฉีดชําระ

เพราะฉะนั้น เมื่อต้องไปตลาดทุกครั้ง ควรพกเจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวเสมอ และหากมือไปสัมผัสสิ่งของต่างๆ ต้องล้างหรือทําความสะอาดทันที

#อนามัยสิ่งแวดล้อม #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH