9 คำถามของคุณแม่ตั้งครรภ์ในสถานการณ์ของโควิด – 19

 • 15 มีนาคม 2565
9 คำถามของคุณแม่ตั้งครรภ์ในสถานการณ์ของโควิด – 19

9 คำถามของคุณแม่ตั้งครรภ์ในสถานการณ์ของโควิด – 19

 1. สตรีตั้งครรภ์ถ้าติดเชื้อ จะมีผลต่อลูกหรือไม่

คำตอบ

 • คลอดลูกก่อนกำหนด 1.5 เท่า
 • ลูกติดเชื้อได้ 3-5 %
 • เด็กตายคลอด 2.8 เท่า
 • แต่ส่วนใหญ่ของเด็กที่ติดเชื้อจะไม่มีอาการ
 • ลูกต้องเข้า ICU 9 เท่า
 1. สตรีตั้งครรภ์ที่ติดโรคโควิด-19 จะมีอาการอะไรบ้าง

คำตอบ

 • ไอ 50%
 • ปวดศีรษะ 43%
 • ปวดกล้ามเนื้อ 37%
 • ไข้ 32%
 • เจ็บคอ 28%
 • หายใจเหนื่อย 26%
 • จมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รับรสชาติ 22%
 • อ่อนเพลีย 14%
 1. สตรีตั้งครรภ์ถ้าติดเชื้อแล้วจะเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ 80-90% จะไม่มีอาการหรืออาการน้อย

          10% จะมีอาการหนัก

          5% จำเป็นต้องเข้า ICU

          เสียชีวิตราว 1.5-8 ใน 1,000 คน

 1. ถ้าติดเชื้อ หลังคลอดจะกอดและอุ้มลูกได้หรือไม่

คำตอบ

 • หลังคลอด จะมีการแยกลูกออไปตรวจหาเชื้อไวรัสก่อน
 • หากไม่พบเชื้อในตัวลูก มารดาสามารถกอดและอุ้มลูกได้แต่ต้องสวมหน้ากาก ล้างมือก่อนและหลังจับตัวลูก งดหอมแก้มลูก ไม่ไอหรือจามใส่ เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 • หากพบว่าลูกติดเชื้อรุนแรง จะต้องแยกไปรักษาที่หอผู้ป่วยเด็กแรกเกิด
 • หากพบว่า ลูกติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรืออาการน้อย และมารดาไม่มีอาการหรืออาการน้อยไม่จำเป็นต้องแยกจากแม่
 1. แม่ที่ติดเชื้อและได้ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จะให้นมลูกได้หรือไม่

คำตอบ งดให้นมลูก เนื่องจากยาจะออกมาทางน้ำนมได้

 1. ถ้าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว พบว่าตั้งครรภ์จะทำอย่างไร

คำตอบ จากข้อมูลปัจจุบัน ไม่พบว่า วัคซีนจะทำให้เกิดทารกพิการแต่กำเนิด จึงไม่ต้องยุติการตั้งครรภ์ เมื่อพบว่าตั้งครรภ์ภายหลังฉีดวัคซีน แต่ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ออกไปฉีดในช่วงหลังเมื่ออายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์

 1. ถ้าสตรีตั้งครรภ์ จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ต้องทำอย่างไร

คำตอบ ปรึกษาสูติแพทย์ที่ดูแลท่าน เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • การฉีดวัคซีน แนะนำให้ฉีดหลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์
 • ชนิดของวัคซีน ใช้ได้หลายชนิด เช่น Sinovac + AstraZeneca หรือ AstraZeneca 2 เข็ม หรือ mRNA 2 เข็ม
 • ผลข้างเคียงของวัคซีน พบได้น้อยและไม่แตกต่างจากคนทั่วไป
 • หลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนชนิดอื่น ยกเว้นจำเป็น
 • การฉีดวัคซีนชนิดอื่นควรเลื่อนไปอย่างน้อย 2 สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
 1. สตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์ จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่

คำตอบ สามารถฉีดวัคซีนได้ หลังฉีดวัคซีนไม่ต้องเว้นระยะการมีบุตรสตรีที่ต้องการฉีดวัคซีน

 1. ไม่ต้องตรวจการตั้งครรภ์ก่อนฉีดวัคซีน
 2. ไม่มีหลักฐานว่าวัคซีนจะส่งผลต่อความสามารถในการมีบุตรในอนาคต
 3. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไหน

คำตอบ สูติแพทย์ที่ดูแลท่าน หรือ เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

          http://www.rtcoq.or.th/home/สำหรับประชาชน/ถามตอบปัญหาสุขภาพ

 

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH