มาตรการสำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ในห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/คอมมูนิตี้มอลล์ สถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษระคล้ายกัน (4 สิงหาคม 2564)

  • 15 มีนาคม 2565
มาตรการสำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ในห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/คอมมูนิตี้มอลล์ สถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษระคล้ายกัน (4 สิงหาคม 2564)

มาตรการสำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ในห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/คอมมูนิตี้มอลล์ สถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน (4 สิงหาคม 2564)

การสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านการบริการขนส่งอาหาร (Food Delivery Service)

หมายความรวมถีง การจําหน่ายทั้งระบบออนไลน์ ระบบโทรศัพท์ หรือระบบบริการช่วยเหลือของ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในการจัดส่ง ที่ไม่ให้ผู้บริโภคสัมผัสหรือติดต่อใกล้ชิดกับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มโดยตรง

เพื่อหลีกเลี่ยงการแออัดในบริเวณหน้าร้าน

การเตรียมพื้นที่บริเวณซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อวางจําหน่ายอาหาร

  • ให้ร้าน สามารถนำอาหารหรือเครื่องดื่มที่ปรุงสําเร็จแล้วมาวางจําหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตได้
  • ให้ขยายหรือจัดเตรียมพื้นที่เพิ่มเติมบริเวณซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อรองรับการวางจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้านได้จัดเตรียมไว้แล้วได้
  • จัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งแยกต่างหากจากบริเวณร้านจําหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม เพื่อเป็นจุดรอคิวรับอาหารที่สั่ง โดยให้มีการเว้นระยะห่าง ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วิธีการสั่งอาหาร

  • ผู้บริโภคสั่งอาหารบริเวณจุดสั่งซื้อที่ทางห้างจัดเตรียมไว้ให้ 
  • ผู้บริโภคสั่งอาหารผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางแอปพลิเคชัน ที่ทางห้างหรือทางร้านมีให้
  • ผู้บริโภคสั่งอาหารผ่าน “แพลตฟอร์ม จําหน่ายอาหาร
#อนามัยสิ่งแวดล้อม #COVID-19
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH