แนวทางปฏิบัติของผู้ที่พักอาศัยในศูนย์อพยพจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานภายใต้การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19

  • 15 มีนาคม 2565
แนวทางปฏิบัติของผู้ที่พักอาศัยในศูนย์อพยพจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานภายใต้การแพร่ระบาดโรคโควิด - 19

แนวทางปฏิบัติของผู้ที่พักอาศัยในศูนย์อพยพจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานภายใต้การแพร่ระบาดโรคโควิด – 19

ภายใต้การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

  1. สวมหน้ากากตลอดเวลา และล้างมือบ่อยๆ
  2. ไม่ใช้ของใช้ ส่วนตัวร่วมกัน
  3. ไม่จับกลุ่ม และควรเว้นระยะห่าง
  4. สังเกตอาการตัวเอง ว่าผิดปกติหรือไม่ ถ้ามีควรรีบพบแพทย์ทันที

กลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

  • หญิงตั้งครรภ์
  • ผู้สูงอายุ
  • เด็ก
  • ผู้ป่วย ผู้มีโรคประจําตัว

#อนามัยสิ่งแวดล้อม #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH