ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างไรในช่วงโควิด – 19

  • 2 มีนาคม 2565
ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างไรในช่วงโควิด - 19

ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างไรในช่วงโควิด – 19

ผู้ปกครองควรยึดหลัก “ปฏิบัติตนในบ้านเหมือนนอกบ้านอย่างเคร่งครัด” เว้นห่างไว้ – ใส่แมสกัน – หมั่นล้างมือ – ถือหลักรักสะอาด – ปราศจากแออัด ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ต้องทำอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา ได้แก่

  • สวมหน้ากกตลอดเวลายกเว้นเวลากินอาหาร
  • ไม่กินอาหารร่วมกัน ผู้ปกครองต้องดูแลเด็กกินอาหารก่อนแล้วแยกกินอาหารหลังจากดูแลเด็ก
  • เว้นระยะห่างทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน และเดินทางเท่าที่จำเป็น ไม่ไปในที่ที่มีคนหนาแน่น
  • หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ ทุกครั้งที่จับสัมผัสสิ่งของสาธารณะ
  • เมื่อกลับถึงบ้าน ควรอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
  • ผู้ปกครองควรทำงานที่บ้านและงดการเยี่ยมจากบุคคลภายนอกบ้านในทุกกรณี

วิธีสังเกตอาการตัวเองเมื่อสงสัยติดเชื้อ

          มีอาการไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หายใจไม่สะดวกหรือท้องเสีย และหากมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อ ต้องปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจแลกแยกกักตัว แต่หากมีอาการรุนแรงขึ้น เช่น ไข้สูงมาก เหนื่อย หอบ ซึ่งหากมีอาการเหล่านี้ ต้องรีบพบแพทย์

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH