เรื่องควรรู้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กับ สตรีตั้งครรภ์

  • 24 มกราคม 2565
เรื่องควรรู้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กับ สตรีตั้งครรภ์

เรื่องควรรู้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กับ สตรีตั้งครรภ์

  • วัคซีนทุกชนิดมีความปลอดภัยต่อทั้งแม่และลูกในระดับนานาชาติรับรองในสถานการณ์พิเศษ
  • วัคซีนในแม่สามารถส่งต่อภูมิคุ้มกันโรคให้ลูกได้ด้วย
  • ควรฉีดวัคซีนเข็มแรกหลังอายุครรภ์ 3 เดือน (12 สัปดาห์) ทุกกลุ่มอายุของแม่
  • วัคซีนทุกชนิด และทุกยี่ห้อมีผลลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตและสามารถฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนต่างชนิด ต่างยี่ห้อได้ (Mix and Match)
  • วัคซีนสามารถฉีดในช่วงการให้น้ำนมบุตร
[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH