6 ภาวะอันตราย หญิงตั้งครรภ์ติดโควิด-19

  • 21 มกราคม 2565
6 ภาวะอันตราย หญิงตั้งครรภ์ติดโควิด-19

6 ภาวะอันตราย หญิงตั้งครรภ์ติดโควิด-19

  • มีอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 1.85 สูงเป็น 2.5 เท่าของคนทั่วไป (ร้อยละ 0.83)
  • ในจำนวนผู้เสียชีวิตประมาณครึ่งหนึ่งยังไมได้คลอดบุตร
  • อัตราการตายมีประมาณร้อยละ 1.8 ซึ่งอาจตายก่อนหรือหลังคลอด
  • อัตราการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกพบประมาณร้อยละ 11.8 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสหลังคลอด

“หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อลดความรุนแรงของอาการป่วย และลดการเสียชีวิตได้”

ข้อมูล : ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH