เดินทางปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยรถสาธารณะ

 • 21 มกราคม 2565
เดินทางปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยรถสาธารณะ

เดินทางปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยรถสาธารณะ

 • ผู้โดยสารต้องรู้
 • หากป่วยเป็นไข้ งดเดินทาง
 • เตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์
 • รักษาระยะห่าง
 • สวมหน้ากากตลอดเวลาและ งด หรือ หลีกเลี่ยงการพูดคุย
 • ผู้มีโรคประจําตัว ควรเตรียมยาให้พร้อม
 • พนักงานควรปฏิบัติ
 • หากป่วย เป็นไข้ งดปฏิบัติหน้าที่ และปรึกษาแพทย์
 • ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน ต้องประเมินตนเองด้วย THAI SAVE THAI เพื่อคัดกรองความเสี่ยง
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไว้ให้บริการ เช่น เครื่องวัดไข้ เจลแอลกอฮอล์
 • ทําความสะอาดทุกครั้ง ก่อนและหลังให้บริการ ด้วยนํ้ายาเช็ดทําความสะอาด ในจุดที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น เบาะนั่ง ประตู และราวจับ
 • จํากัดที่นั่งผู้โดยสารให้เหลือเพียง 50 % ของการให้บริการ
 • ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้สวมหน้ากากตลอดเวลา ห้ามถอด
 • ในกรณีเมื่อผ่านจุดตรวจ
 • หยุดรถ และให้ความร่วมมือกัน เจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจ โดยสวมหน้ากาก ตลอดเวลาขณะทําการตรวจ
 • เดินทางตามช่วงเวลาที่กฎหมายกําหนด

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH