ตารางกิจกรรมเด็กปฐมวัยในศูนย์พักคอย

 • 21 มกราคม 2565
ตารางกิจกรรมเด็กปฐมวัยในศูนย์พักคอย

ตารางกิจกรรมเด็กปฐมวัยในศูนย์พักคอย

 • 06.00 – 08.00 น. ทำความสะอาดร่างกาย สถานที่ ของใช้ ของเล่นประจำวัน
 • 08.00 – 08.30 น. วัดอุณหภูมิ/นับหายใจ/วัดออกซิเจนปลายนิ้ว
 • 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า (ล้างมือก่อนกินด้วยนะ)
 • 09.30 น. กิจกรรมทางกาย เสริมประสบการณ์เด็กนันทนาการแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม
 • 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ล้างมือก่อนกินด้วยนะ)
 • 13.00 น. นอนกลางวัน วัดอุณหภูมิ/นับหายใจ/วัดออกซิเจนปลายนิ้ว
 • 15.00 น. สอนนับเลข เล่นอิสระ ทำความสะอาดสถานที่ ของใช้ ของเล่น
 • 16.00 น. รับประทานอาหารเย็น
 • 17.00 น. ทำความสะอาดร่างกายอาบน้ำ แปรงฟัน เปลี่ยนเสื้อผ้า
 • 19.00 น. เล่านิทาน
 • 20.00 น. เข้านอน
[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH