7 กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนในเด็กและวยรุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไป

 • 21 มกราคม 2565
7 กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนในเด็กและวยรุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไป

7 กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนในเด็กและวัยรุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไป

 1. โรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก. ต่อตารางเมตร)
  • หรือมีน้ำหนัก 70 กก.ขึ้นไป ในเด็กอายุ 12-13 ปี
  • น้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไปในเด็กอายุ 13-15 ปี
  • นักหนัก 90 กก.ขึ้นไปในเด็กอายุ 15-18 ปี
  • หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น
 2. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
 3. โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
 4. โรคไตวายเรื้อรัง
 5. โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
 6. กลุ่มโรคพันธุกรรมรวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางเดินประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า
 7. โรคเบาหวาน

ข้อมูลจาก : รายวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

[แม่และเด็ก]
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH