6 ข้อ เตรียมพร้อม ครอบครัว Home isolation (กรณีมีผู้ต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน)

  • 8 พฤศจิกายน 2564
6 ข้อ เตรียมพร้อม ครอบครัว Home isolation (กรณีมีผู้ต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน)

6 ข้อ เตรียมพร้อม ครอบครัว Home isolation (กรณีมีผู้ต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน)

  • ควรแยกห้องนอน ห้องนํ้าให้ชัดเจน(หากทำได้) และให้แยกห่างจากผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เปิดประตู หน้าต่าง ให้มีการระบายอากาศสู่ภายนอกเป็นระยะ และปิดประตูด้านที่เชื่อมต่อ กับคนอื่นภายในบ้านจะเปิดให้เมื่อจำเป็นเท่านั้น
  • เตรียมจัดของใช้ สําหรับผู้ต้องแยกกักแยกกับผู้อื่น ทั้งผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า แก้วน้ำ จาน ชาม ช้อน ส้อม อุปกรณ์ทําความสะอาดแยกต่างหาก
  1. การใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม กรณีที่ไม่สามารถแยกห้องได้ให้ผู้อื่นใช้ห้องน้ำก่อน ผู้แยกกักตัวหรือกักกันตัว ใช้เป็นคนสุดท้าย พร้อมทําความสะอาดให้เรียบร้อย ด้วยผ้าชุบนํ้ายาฟอกขาวความเข้มข้น 0.1% หรือแอลกอฮอล์ 70% หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%
  2. จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม แยกส่งให้เป็นการเฉพาะ หากต้องนําส่ง ให้ส่งไว้หน้าห้องพัก และแจ้งให้ ผู้แยกกักตัวหรือกักกันตัวออกมารับ โดยไม่พบหน้ากันได้ หรือถ้าจําเป็นต้องส่งในห้องพัก ให้ใส่หน้ากากอนามัยทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งผู้ส่งและผู้รับ
  3. เตรียมสบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน เพื่อทําความสะอาด เพื่อใช้เฉพาะสําหรับผู้แยกกักตัว หรือกักกันตัว
  4. เสื้อผ้าใช้แล้ว ให้แยกตะกร้าและแยกซัก แต่หากใช้เครื่องซักผ้าอาจชักรวมกันได้ โดยให้ผู้แยกกักตัวหรือกักกันตัว นําเสื้อผ้าใช้แล้ว มาใส่ในตู้และไม่สัมผัสโดยรอบ และให้ผู้รับผิดชอบ ซักผ้านั้นทําหน้าที่ใส่น้ำยาซักผ้า ตั้งค่าการซักผ้า เปิดปิดเครื่องให้เรียบร้อย ส่วนการตากนั้น สามารถตากรวมได้ เมื่อรีดแล้วให้แยกให้เรียบร้อย ส่งให้ผู้ถูกกักตัวเป็นการเฉพาะ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH