หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการฉีดวัคซีน

  • 8 พฤศจิกายน 2564
หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการฉีดวัคซีน

หญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการฉีดวัคซีน

“หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิต” เนื่องจากวัคซีนมีผลสร้างภูมิกันจากแม่สู่ลูกได้ จึงเสมือนเป็นตัวช่วยในการให้ทารกในครรภ์ได้รับภูมิคุ้มกันจากวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโควิด-19

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH