รู้ไว้ ใช่ว่า ศพผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้หรือไม่

  • 8 พฤศจิกายน 2564
รู้ไว้ ใช่ว่า ศพผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้หรือไม่

รู้ไว้ ใช่ว่า ศพผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้หรือไม่ และญาติมีวิธีปฏิบัติอย่างไร

ญาติสามารถจัดพิธีงานศพได้ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิต โดยไม่ต้องกังวลว่า จะเกิดการแพร่เชื้อด้วยเหตุผล คือ

  • เพราะ .. ก่อนออกจากโรงพยาบาล ศพจะถูกบรรจุในถุงซิปกันน้ำ 3 ชั้น และทําความสะอาดด้านนอกของถุงแล้ว สารคัดหลั่งจึงไม่ปนเปื้อนออกมา
  • เพราะ .. เชื้อโควิด−19 อยู่ในสารคัดหลั่ง ของผู้ป่วย เช่น น้ำลาย น้ำมูก เสมหะ เข้าสู่ร่างกายได้ 2 ช่องทาง คือ 
    • การสูดหายใจ
    • และการสัมผัสเยื่อบุตา/จมูก

เชื้อโควิด-19 ไม่แพร่เชื้อ ผ่านควันจากการเผาศพ และญาติสามารถเก็บเถ้ากระดูก ได้ตามปกติ เพราะเชื้อ ถูกทําลายด้วย อุณหภูมิที่สูงไปหมดแล้ว

สําหรับศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม จัดพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนา โดยฝังศพทั้งถุงในพื้นที่ที่จัดเตรียมเฉพาะ ไม่มีการเปิดถุงบรรจุศพอย่างเด็ดขาด และดําเนินการให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง มีคําแนะนําญาติ ผู้เสียชีวิตและผู้ประกอบ พิธีทางศาสนา ดังนี้

เปิดถุงบรรจุศพเพื่อดูศพ รดน้ำศพ ทําความสะอาดศพ เปลี่ยนเสื้อผ้า ฉีดนํ้ายารักษาศพ และประกอบพิธีทางศาสนาอื่นๆ หากมาร่วมในงานพิธีต้องเคร่งครัดการดูแลตนเอง

  • สวมหน้ากาก 
  • เว้นระยะห่าง 
  • ล้างมือ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH