การยกระดับมาตรการป้องกันและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์

  • 8 พฤศจิกายน 2564
การยกระดับมาตรการป้องกันและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์

การยกระดับมาตรการป้องกันและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์

การป้องกันระดับบุคคล : ปฏิบัติมาตรการ DMHTT ในครอบครัวที่มีความเสี่ยง อย่างเคร่งครัด

  • D : Distancing เว้นระยะห่าง
  • M : Mask Wearing สวมหน้ากาก
  • H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ
  • T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ
  • T : Testing ตรวจเชื้อโควิด-19

กำหนดหรือสนับสนุนมาตรการ WFH ในหญิงตั้งครรภ? ในกรณี

  • ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม
  • ครรภ์ไตรมาสที่ 3
  • ผู้ภาวะครรภ์เสี่ยงสูง
  • ทำงานในสถานที่ประกอบการหรืออยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

รณรงค์และสนับสนุนการฉีดวัคซีน แก่หญิงตั้งครรภ์ที่คลินิกฝากครรภ์ หรือให้บริการเชิงรุกในชุมชน

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH