การฉีดวัคซีนในหญิงใช้ยาคุมกำเนิด

  • 8 พฤศจิกายน 2564
การฉีดวัคซีนในหญิงใช้ยาคุมกำเนิด

การฉีดวัคซีนในหญิงใช้ยาคุมกำเนิด

กินยาคุมกำเนิด สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้

  • ผู้ที่ใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน เมื่อฉีดวัคซีนพบว่าไม่มีความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดอุดตันเพิ่มขึ้น
  • ผู้ที่ใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมน สามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ โดยไม่จำเป็นต้องหยุดการใช้
  • หากต้องการหยุดการใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนควรใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นๆ มาทดแทนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์

*ข้อมูลจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ทางเลือกในการคุมกำเนิด

  • ถุงยางอนามัย
  • ยาเม็ดหรือยาฉีดคุมกำเนิดชนิดที่มีฮอร์โมนโปรเจสโตเจนอย่างเดียว
  • ยาฝังคุมกำเนิดห่วงอนามัย
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH