การฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์

  • 8 พฤศจิกายน 2564
การฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์

การฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์

ฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ COVID-19 ในหญิงตั้งครรภและให้นมบุตร

หญิงตั้งครรภ์ที่ติดโรค COVID-19 มีความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงกว่าคนทั่วไป 3 เท่า การให้วัคจึงควรชั่งน้ำหนักของประโยชน์และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน

  • ควรฉีดวัคซีนในสตรีตั้งครรภ์ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้สูง
  • ฉีดวัคซีนในสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรค จะรุนแรงหากติดเชื้อ

คุณแม่ควรรู้ก่อนฉีดวัคซีน

  • ระยะเวลาที่ควรฉีดวัคซีน : หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์
  • ผลข้างเคียงของวัคซีน : อาจเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับในผู้ที่ไม่ได้ตั้งครรภ์
  • สตรีให้นมบุตร : สตรีที่ให้นมบุตรสามารถรับการวัคฉีดซีนได้
[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH