การจัดการขยะติดเชื้อ ที่เกิดจากการกักตัวบ้านและชุมชน

 • 8 พฤศจิกายน 2564
การจัดการขยะติดเชื้อ ที่เกิดจากการกักตัวบ้านและชุมชน

การจัดการขยะติดเชื้อ ที่เกิดจากการกักตัวบ้านและชุมชน

ขยะติดเชื้อที่เกิดจากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) และชุดตรวจ Antigen Test Kit เป็นต้น ถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูงจึงต้องแยกจัดการจากขยะทั่วไป

กรณีในพื้นที่หรือชุมชนมีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ

 •  เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจําทุกวัน ใส่ถุงขยะ (ถุงแดง) 2 ชั้น
 • ถุงชั้นแรก ให้มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือนํ้ายาฟอกจาว (เช่น ไฮเตอร์)
 • ช้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง
 • นำไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะ
 1. ประสานหน่วยงาน อปท. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อเก็บ ขน และนำขยะติดเชื้อไปกําจัดอย่างถูกต้อง
 2. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

 

กรณีในพื้นที่หรือชุมชนไม่มีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ

 • เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจําทุกวัน ใส่ถุงขยะทั่วไป 2 ชั้น
 • ถุงชั้นแรกที่บรรจุขยะติดเชื้อ ให้ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาวลงในถุง เพื่อทําลายเชื้อ
 • มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง
 • ช้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุง ด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง
 1. ขยะที่ผ่านการทําลายเชื้อแล้ว ให้ประสานและนําส่ง อปท. ในพื้นที่ เพื่อนำไปกำจัดเป็นขยะทั่วไป
 2. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH