มาตรการหลักด้านป้องกันโรคของสถานประกอบการ (โรงงาน)

  • 6 พฤศจิกายน 2564
มาตรการหลักด้านป้องกันโรคของสถานประกอบการ (โรงงาน)

มาตรการหลักด้านป้องกันโรคของสถานประกอบการ (โรงงาน)

  • จัดตั้งจุดคัดกรอง บริเวณทางเข้าพื้นที่
  • การตรวจวัดอุณหภูมิ
  • มาตรการติดตามข้อมูลของผู้ปฏิบัติงาน
  • สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  • จัดให้มีที่ล้างมือ พร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการ
  • มีมาตรการ ลดความแออัด
  • มีการเว้นระยะห่าง หรือกั้นด้วยวัสดุในที่ ที่มีการใช้พื้นที่ร่วมกัน
  • ประชาสัมพันธ์และกํากับดูแลอย่างเคร่งครัด

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH