4 มาตรการเมื่อพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของสถานประกอบการ (โรงงาน)

  • 6 พฤศจิกายน 2564
4 มาตรการเมื่อพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของสถานประกอบการ (โรงงาน)

4 มาตรการเมื่อพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของสถานประกอบการ (โรงงาน)

  • แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในพื้นที่ภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่พบผู้ป่วย
  • พิจารณาหยุดกิจกรรมหรือ ปิดให้บริการในแผนกนั้น หรือปิดอาคาร ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคกําหนด
  • ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณ สถานที่โดยรอบและพื้นผิว โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม
  • กรณีพบพนักงานติดเชื้อมากกว่า 10% ให้ใช้หลักการจัดการ Bubble & Seal เพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้หลุดออกมาสู่สังคมภายนอก

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH