การปฏิบัติตนเมื่อต้องเลี้ยงดูเด็กในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

  • 15 กรกฎาคม 2564
การปฏิบัติตนเมื่อต้องเลี้ยงดูเด็กในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

การปฏิบัติตนเมื่อต้องเลี้ยงดูเด็กในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

  • ก่อนรับเด็กเข้ามาดูแล ควรล้างมือ เปลี่ยนเสื้อผ้า ใส่หน้ากากอนามัย ประเมินตนเองว่ามีความเสี่ยงหรือไม่
  • ทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น ที่นอนเด็ก ห้องน้ำห้องส้วม ของเล่นเด็ก อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการใช้งาน
  • ก่อนรับเด็กจากผู้ปกครอง ควรสอบถามประวัติความเสี่ยงของผู้ปกครองและเด็ก
  • เมื่อนำเด็กเข้ามาในสถานที่ดูแลเด็กควรให้เด็กล้างมือและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่
  • ดูแลเด็กทั้งเรื่องอาหาร สุขอนามัยต่าง ๆ เน้นเป็นรายบุคคล การัดกิจกรรมเสริมพัฒนาการ เป็นกลุ่มไม่เกิน 5 คน
  • สอบถามผู้ปกครองและเด็ก หากเด็กมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้หยุดนำเด็กมารับบริการ
  • ให้คำแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติป้องกันโรคโควิด 19
[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH