มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์)

  • 15 กรกฎาคม 2564
© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH