คัดกรองตนเองก่อน เพื่อปกป้องผู้สูงวัย

  • 15 กรกฎาคม 2564
คัดกรองตนเองก่อน เพื่อปกป้องผู้สูงวัย

คัดกรองตนเองก่อน เพื่อปกป้องผู้สูงวัย

กรมอนามัยเชิญชวนลูกหลาน คัดกรองตนเองก่อน เพื่อปกป้องผู้สูงวัย

  • ก่อนไปเยี่ยมท่าน ต้องมั่นใจว่า ไม่เป็นผู้เสี่ยงแพร่เชื้อ เช่น มีใช้ไอ หรือไปในพื้นที่เสี่ยงมา
  • แม้จะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง แต่ยังคงต้องปฏิบัติในมาตรการ สวมหน้ากาก ล้างมือ และลดการสัมผัสใกล้ชิด
  • ผู้สูงวัยเสี่ยงป่วย เป็นโรคโควิดรุนแรง และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง
  • สามารถคัดกรอง และประเมินความเสี่ยงของตัวเอง ได้โดยใช้ App.Thai Save Thai

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH