ดูแลที่พักคนงานก่อสร้าง สำหรับนายจ้าง หรือผู้รับผิดชอบ

  • 14 กรกฎาคม 2564
ดูแลที่พักคนงานก่อสร้าง สำหรับนายจ้าง หรือผู้รับผิดชอบ

ดูแลที่พักคนงานก่อสร้าง สำหรับนายจ้าง หรือผู้รับผิดชอบ

  • ควบคุมความสะอาดที่พัก ห้องน้ำ อุปกรณ์ และสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน
  • จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
  • จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้นโดยสังเกตอาการ

สำหรับคนทำงาน หรือคนในครอบครัว

  • หมั่นสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัว
  • สวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าและงดการสัมผัสใบหน้า
  • หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ
  • หลีกเลี่ยงการรวมหมู่กัน
  • กินอาหารที่ปรุงสุก ใช้ช้อนกลาง หรือแยกสำรับกัน
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH