หลับสนิท ชีวิตมีสุข “วันนอนหลับโลก World Sleep Day”

  • 14 กรกฎาคม 2564
หลับสนิท ชีวิตมีสุข "วันนอนหลับโลก World Sleep Day"

หลับสนิท ชีวิตมีสุข “วันนอนหลับโลก World Sleep Day”

นอนพอดีให้กับทุกช่วงวัย

ทารกแรกเกิด 0-3 เดือน14-17 ชั่วโมง
ทารก 4-11 เดือน12-15 ชั่วโมง
เด็กวัยหัดเดิน 1-2 ปี11-14 ชั่วโมง
เด็กอนุบาล 3-5 ปี10-13 ชั่วโมง
เด็กประถมวัย 6-13 ปี9-11 ชั่วโมง
วัยรุ่น 14-17 ปี8-10 ชั่วโมง
ผู้ใหญ่ 18-64 ปี7-9 ชั่วโมง
ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป7-8 ชั่วโมง

         

นอนหลับไม่เพียงพอ : ก็จะก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท การคิด ความจำ รวมไปถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถ และอาจสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงานด้วย

[แม่และเด็ก] #แม่และเด็ก #วัยเรียนวัยรุ่น #วัยทำงาน #ผู้สูงอายุ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH