3 กลุ่มผู้สูงวัย ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง ปลอดภัยจากโควิด-19

  • 12 กรกฎาคม 2564
3 กลุ่มผู้สูงวัย ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง ปลอดภัยจากโควิด-19

3 กลุ่มผู้สูงวัย ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง ปลอดภัยจากโควิด-19

  • กลุ่มติดสังคม ชิงร้อยละ 96 เป็นผู้สูงอายุ ที่สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้ดี สุขภาพดี ไม่มีโรคเรื้อรัง หรือมีโรคเรื้อรัง แต่ควบคุมได้ สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยอิสระ
  • กลุ่มติดบ้าน มีร้อยละ 3 ส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองได้ หรือต้องการความช่วยเหลือ บางส่วน
  • กลุ่มติดเตียง มีร้อยละ 1 กลุ่มนี้ เป็นผู้สูงวัย ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น ผู้ดูแลใกล้ชิดหรือบุตรหลาน ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

เมื่อกลับถึงที่พัก/บ้านให้อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีแล้วค่อยท่ากิจกรรมอื่น หากพบว่าตนเอง เป็นผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือเดินทางกลับจากพื้นที่ความเสี่ยงสูง ต้องแยกตัวออกจากผู้สูงอายุ อย่างเด็ดขาดหลีกเลี่ยงการกินร่วมกัน ต้องหมั่นล้างมือบ่อย ๆ มีการจัดห้องพักและของใช้ส่วนตัวแยกกับผู้สูงอายุ หากแยกห้องไม่ได้ ควรจัดที่นอนให้ห่างจากคนอื่นมากที่สุด และเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ทําความสะอาดพื้นผิว ที่สัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ เช่น สวิตซ์ไฟ ลูกบิดหรือมือจับประตู โต๊ะ ราวจับ รีโมท โทรศัพท์

  • ควรทําทั้ง 3 กลุ่มผู้สูงวัย

ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อย ๆ ทําความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ หมั่นสังเกตอาการของผู้สูงอายุ หากมีไข้ ไอ จาม จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ควรพบแพทย์ทันที

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH