วิธีการดูแลตัวเองของพนักงานเก็บขยะ

  • 12 กรกฎาคม 2564
วิธีการดูแลตัวเองของพนักงานเก็บขยะ

วิธีการดูแลตัวเองของพนักงานเก็บขยะ

ข้อควรปฏิบัติ

  • ควรใส่อุปกรณ์ป้องกัน ขณะปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
  • หน้ากากบ้า
  • ถุงมือยางหนา
  • ใช้อุปกรณ์เก็บมูลฝอยที่มีด้ามจับ เพื่อลดการสัมผัสกับขยะโดยตรง 
    • ที่คีบขยะ
    • เหล็กเสียบขยะ

เมื่อปฏิบัติงานเสร็จ

ควรชําระร่างกายให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทุกครั้ง

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH