การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนาม

  • 12 กรกฎาคม 2564
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนาม

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสนาม

  • ผู้ปฏิบัติงานสวมชุดอุปกรณ์ ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลที่เหมาะสมขณะที่ปฏิบัติงาน
  • จัดให้มีภาชนะบรรจุและภาชนะ รองรับมูลฝอยติดเชื้อให้ห้องผู้ป่วย โดยแยก 2 ประเภท คือ มูลฝอยติดเชื้อไม่มีคม
  • ให้ผู้ป่วยทราบถึงวิธีการจัดการ มูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งนัดหมายเวลาในการนำมูลฝอยติดเชื้อ มารวบรวบหน้าท้องผู้ป่วย
  • เมื่อผู้ปฏิบัติงาน เสร็จภารกิจแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หากชนิดใช้ครั้งเดียว ให้ทิ้งลงในดังมูลฝอยติดเชื้อ หากสามารถนํากลับมาใช้ซ้ำให้แช่ลงใน 5,000 ppm sodium hypochlorite นาน 30 นาที จากนั่นล้างแล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้ง
  • ปฏิบัติงานฯ เก็บรวบรวบมูลฝอยติดเชื้อ จากห้องผู้ป่วยตามเวลานัดหมาย โดยใช้รถเข็นเก็บรวบรวม และเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจากห้องผู้ป่วย ไปยังที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ ดาบเล่นทาง กําหนดไว้

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH