6 มาตรการเสริม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในสถานศึกษา

  • 1 กุมภาพันธ์ 2564
6 มาตรการเสริม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในสถานศึกษา

6 มาตรการเสริม รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในสถานศึกษา

SSET-CQ

  1. ดูแลตนเอง ( Self-care) ดูแลใส่ใจ ปฏิบัติตน มีวินัย รับผิดชอบตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด
  2. ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon) ใช้ช้อนกลาง ของตนเองทุกครั้ง เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน ลดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น
  3. กินอาหารปรุงสุกใหม่ ( Eating) กินอาหารปรุงสุกใหม่ร้อนๆ กรณีอาหารเก็บเกิน 2 ชม. นำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง
  4. ลงทะเบียน (Thai chana) ลงทะเบียนตามที่รัฐกําาหนดด้วย app ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึก การเข้า-ออกอย่างชัดเจน
  5. สํารวจตรวจสอบ (Check) สํารวจบุคคล นักเรียน กลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
  6. กักกันตัวเอง (Quarantine) กักกันตัวเอง 14 วัน เมื่อเข้าไปสัมผัส หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง ที่มีการระบาดของโรค

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH