6 มาตรการหลัก รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในสถานศึกษา

  • 1 กุมภาพันธ์ 2564
6 มาตรการหลัก รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในสถานศึกษา

6 มาตรการหลัก รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในสถานศึกษา

DMHT-RC

  1. เว้นระยะห่าง (Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร
  2. สวมหน้ากาก (Mask Wearing) นักเรียนนักศึกษา (มัธยม-อุดม) บุคลากรทางการศึกษาสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
  3. ล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ นาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์
  4. คัดกรองวัดไข้ (Testing) วัดไข้ สังเกตอาการ ชักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา
  5. ลดการแออัด (Reducing) ลดแออัด ลดเข้าไป ในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มคนจํานวนมาก

ทําความสะอาด (Cleaning) ทําความสะอาด พื้นผิวสัมผัสร่วม

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH