6 มาตรการหลัก รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในสถานศึกษา

  • 1 กุมภาพันธ์ 2564
6 มาตรการหลัก รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในสถานศึกษา

6 มาตรการหลัก รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ในสถานศึกษา

DMHT-RC

  1. เว้นระยะห่าง (Distancing) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร
  2. สวมหน้ากาก (Mask Wearing) นักเรียนนักศึกษา (มัธยม-อุดม) บุคลากรทางการศึกษาสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
  3. ล้างมือ (Hand Washing) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ นาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์
  4. คัดกรองวัดไข้ (Testing) วัดไข้ สังเกตอาการ ชักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา
  5. ลดการแออัด (Reducing) ลดแออัด ลดเข้าไป ในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มคนจํานวนมาก

ทําความสะอาด (Cleaning) ทําความสะอาด พื้นผิวสัมผัสร่วม

#วัยเรียนวัยรุ่น #COVID-19

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH