8 พฤติกรรมต้องทำ ป้องกันโควิด-19

  • 7 มกราคม 2564
8 พฤติกรรมต้องทำ ป้องกันโควิด-19

8 พฤติกรรมต้องทำ ป้องกันโควิด-19

  • อยู่บ้าน
  • ล้างมือบ่อยๆ
  • ต้องสวมหน้ากากให้เป็นนิสัย และไม่สวมไว้ใต้คาง
  • รักษาความสะอาด จุดสัมผัสร่วม
  • รักษา ระยะห่าง
  • เลี่ยงไปในจุดเสี่ยง หรือที่มีคนแออัด
  • กินอาหารปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลางส่วนตัว
  • สแกนไทยชนะ

ต้องปฏิบัติทุกพฤติกรรมควบคู่กัน เพื่อประสิทธิภาพของการป้องกันเชื้อโรค

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH