ร้านมาตรฐานมีมาตรการป้องกันโควิด-19

 • 7 มกราคม 2564
ร้านมาตรฐานมีมาตรการป้องกันโควิด-19

ร้านมาตรฐานมีมาตรการป้องกันโควิด-19

 • มีจุดคัดกรองและจุดบริการ สําหรับล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการมีการตรวจวัดไข้ ดูแลด้านความสะอาดสุขลักษณะ ขณะปฏิบัติงานสวมหมวก
 • ผ้ากันเปื้อน และสวมหน้ากากตลอดเวลา
 • ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหาร และมีฝาปกปิด ภาชนะอาหารมิดชิด
 • มีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และระหว่างผู้รับบริการ
 • มีจุดชาระล้างทําความสะอาดอุปกรณ์
 • หมั่นทําความสะอาดภายในร้าน พื้นผิวที่มีจุดสัมผัสร่วมสม่ำเสมอ
 • จัดให้มีบริการช้อนกลาง สำหรับลูกค้า
 • หากพนักงานเจ็บป่วย มีใช้ ให้หยุดปฏิบัติงานทันที

การปฏิบัติตนสําหรับผู้ใช้บริการ

 • สวมหน้ากากตลอดเวลา และไม่นำมาสวมใว้ใต้คาง
 • สแกนไทยชนะ 
 • ล้างมือบ่อยๆ 
 • คัดกรอง วัดอุณหภูมิ
 • มีการเว้นระยะห่าง ไม่ตะโกน พูดคุยเสียงดัง

ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดโอกาสการรับเชื้อโควิด-19

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH