ส้วมสาธารณะใช้อย่างไร ลดเสี่ยงโรคโควิด-19

  • 7 มกราคม 2564
ส้วมสาธารณะใช้อย่างไร ลดเสี่ยงโรคโควิด-19

ส้วมสาธารณะใช้อย่างไร ลดเสี่ยงโรคโควิด-19

ในวันที่โควิด 19 ระบาดใหม่

ก่อน-หลัง จับจุดสัมผัสร่วม ต้องล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง นานอย่างน้อย 20 วินาที ก่อนกดชักโครกทุกครั้งต้องปิดฝา เพื่อลดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค

มาตรการหลักที่ห้ามละเลย

  • สวมหน้ากากเป็นนิสัย และห้ามใว้ใต้คาง
  • ล้างมือบ่อย ๆ
  • ใช้ช้อนกลาง ส่วนตัว
  • กินอาหารร้อน ปรุงสุกใหม่
  • สแกนไทยชนะ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

เลขที่ 88/22 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Email prnews@anamai.mail.go.th

โทรศัพท์ 0-2590-4053

ติดตามกรมอนามัย

เรามีสาระสุขภาพดีๆ ส่งตรงถึงอีเมลคุณทุกสัปดาห์

Subscription

© DEPARTMENT OF HEALTH : MINISTRY OF PUBLIC HEALTH